Jakie są zalety a jakie wady silnika elektrycznego względem silnika spalinowego?

Silniki elektryczne różnią się od silników spalinowych na wiele sposobów. Oba typy silników opierają się na serii tłoków poruszających się w górę i w dół, przekształcając energię w siłę mechaniczną w celu wytworzenia ruchu. Na tym jednak kończą się podobieństwa.

Główną różnicą między nimi jest wydajność. Silniki spalinowe są obecnie najbardziej wydajnymi i szeroko stosowanymi silnikami w pojazdach ze względu na ich wysoki współczynnik konwersji energii, działając z około 25-procentową sprawnością (co oznacza, że 75% energii zużytej do ich uruchomienia jest przekształcane w różne formy ciepła odpadowego). Z kolei silniki elektryczne to jeden z najmniej wydajnych typów silników, o sprawności zaledwie 10 procent. Co gorsza, podróże przez kraj przy użyciu silnika elektrycznego mogą mieć negatywny skumulowany wpływ na środowisko z powodu emisji uwalnianych na stacjach ładowania w całym kraju.

Wielu badaczy stara się przezwyciężyć ten brak wydajności poprzez postęp technologiczny w zakresie baterii, stacji ładowania i innych aspektów silników elektrycznych. Jednym ze sposobów, w jaki naukowcy ulepszają te silniki jest opracowanie bardziej zaawansowanych baterii, które mogą przechowywać i uwalniać więcej energii niż standardowa bateria. Inne ulepszenie polega na stworzeniu bardziej wydajnych silników elektrycznych, które przekształcają więcej energii z akumulatora w pęd do przodu niż robią to obecne modele.

Więcej na tuningster.pl