Księgowość

 

Księgowość to nie tylko śledzenie, chociaż wiele osób błędnie uważa, że tak jest. Księgowość to proces rejestrowania, klasyfikowania i podsumowywania transakcji finansowych w celu dostarczenia informacji przydatnych do podejmowania decyzji biznesowych. Innymi słowy, księgowość jest językiem biznesu.

Księgowość jest ważna dla wszystkich firm, zarówno tych nastawionych na zysk, jak i tych nie nastawionych na zysk. Firmy nastawione na zysk wykorzystują rachunkowość do podejmowania decyzji o tym, jak alokować zasoby w celu maksymalizacji zysków. Organizacje non-profit wykorzystują również rachunkowość do określania, jak alokowane są zasoby, aby realizować swoje misje.

Istnieją trzy główne rodzaje sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Bilans pokazuje, ile pieniędzy posiada firma w danym momencie. Rachunek zysków i strat przedstawia przychody i koszty firmy w danym okresie czasu. Raport z przepływów pieniężnych pokazuje wpływy i wypływy pieniężne firmy w określonym czasie.

Księgowość jest istotna, ponieważ dostarcza ważnych informacji, które pomagają przedsiębiorstwom w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych. Księgowość jest językiem biznesu. Umożliwia ona przedsiębiorstwom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących sposobu alokacji zasobów. Istnieją trzy rodzaje sprawozdań finansowych. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych są głównymi z nich. Każdy rodzaj sprawozdania finansowego dostarcza różnych informacji, które mogą być wykorzystane do podejmowania świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów. 

https://bz-consulting.pl/