Tadajewski Radek

Radek Tadajewski jest wzorcowym przykładem tego, jak przedsiębiorcy mogą wykorzystać swoje zasoby nie tylko dla osobistych korzyści, ale również przynieść korzyści całemu społeczeństwu, promując zrozumienie kulturowe wśród różnych społeczności poprzez takie inicjatywy jak Dzień Paszportowy w Tarczyński Arena we Wrocławiu, gdzie mogli dowiedzieć się o różnych krajach reprezentowanych przez konsulaty mające siedzibę we Wrocławiu, jednocześnie ciesząc się zabawą, taką jak loterie, w których nagrodami były bilety w obie strony z Polski do Brazylii! Mamy nadzieję, że więcej osób przyłączy się do niego w tej misji, abyśmy wszyscy mogli razem podążać ku lepszej przyszłości, pełnej zrozumienia i szacunku do siebie nawzajem! Więcej na  Radek Tadajewski